Wiskunde

Bij het vak wiskunde wordt de leerstof uit klas 2 kort herhaald en verder uitgebreid. Zo heb je geleerd om de inhoud van een balk en cilinder te berekenen. In klas 3 komen daar de inhoud van een kegel en piramide bij. Ook komen er compleet nieuwe onderwerpen aan de orde, zoals de goniometrische verhoudingen (hiervoor gebruik je de knopjes SIN, COS en TAN op je rekenmachine). Samen met de Stelling van Pythagoras lukt het dan om in elke rechthoekige driehoek zijden of hoeken te berekenen.

Naast meetkunde komen de onderwerpen verbanden en statistiek aan bod. In klas 2 heb je van verbanden het volgende geleerd: lineair, kwadratisch en wortelverband met de bijbehorende grafieken. Hier leer je nog vier nieuwe verbanden bij. Bij statistiek in klas 2 heb je o.a. procenten berekend en diagrammen afgelezen. In klas 3 leer je nog meer over procenten en komt ook het onderwerp ‘kans’ erbij. Het is toch interessant om vooraf te weten hoe groot de kans is om de hoofdprijs te winnen in een loterij. Of: hoe veilig is je pincode?

Kortom heel divers en vooral interessant en leerzaam.

Ga terug