Enquete leerlingen eventuele leerachterstanden

De tijdelijke en gedeeltelijke schoolsluitingen hebben een enorme impact gehad op ons onderwijs. Om met elkaar na te gaan waar we staan en welke behoefte er is om eventuele achterstanden in leren en ontwikkeling op te pakken hebben we een vragenlijst voor de leerlingen opgesteld.


De resultaten van deze enquête gebruiken we  voor onderwijsplannen waarvoor het Ministerie van Onderwijs extra geld beschikbaar stelt in het kader van omgaan met leer- en ontwikkelachterstanden vanwege de coronamaatregelen. Het Ministerie van Onderwijs vraagt om onderbouwing van deze plannen met onderzoek naar onderwijskwaliteit.

De enquêtevragen worden tijdens de mentorlessen beantwoord en besproken. Het beantwoorden van de vragen doen we niet anoniem omdat we graag met elkaar willen bespreken hoe we er voor staan aan het eind van dit schooljaar. De enquête gaat over hoe de leerlingen ervoor staan, hoe ze in hun vel zitten, hoe het gaat met plannen en concentreren, bij welke vakken ze achterlopen, enz. De enquête is deze week onder alle leerlingen verspreid.

Om een compleet beeld te krijgen, zouden we graag ook uw mening willen horen. Via deze link kunt u dezelfde enquête als de leerlingen invullen. U kunt dan aangeven wat u bij uw kind(eren) hebt gezien: hoe ging het met motivatie, planning, concentratie,  enzovoort. Binnenkort ontvangt u deze enquête per mail, we hopen op veel reacties.

Alvast bedankt voor de moeite.

Johan Brons en Margriet Dielemans

Docent-onderzoekers

Terug naar overzicht