Voorwoord schoolbrief

Zaaien en oogsten. Zo’n periode is het voor ons. Met veel verschillende dingen bezig zijn, goed luisteren, kijken en praten met bekenden en onbekenden.


Dit zie je onder andere terug bij het Anders Organiseren van ons onderwijs binnen onze missie en visie. Een rijke leeromgeving dus voor zowel leerlingen als ons personeel, leren en ontdekken van en met elkaar.

We zijn ruim 12 weken bezig in dit nieuwe schooljaar en alhoewel het nog maar het begin lijkt, zijn de eerste rondleidingen voor de groep 8 leerlingen al achter de rug en op 29 november hebben we onze eerste voorlichtingsavond.

Het lijkt dan misschien of we nog niet zo lang bezig zijn, maar er is toch al wel heel veel gebeurd en gedaan. Er zijn verschillende excursies en voorstellingen geweest. De eerste toetsweek voor de bovenbouw is in volle gang. De namen zijn bekend voor de musical en de leerlingenraad heeft nieuwe leerlingen en een nieuwe begeleider. Er zijn projecten geweest in de onderbouw en ga zo maar door.

Dat een school zo’n dynamisch iets is, vinden we eigenlijk allemaal niet meer dan normaal. Helaas gebeuren er binnen zo’n grote gemeenschap ook dingen die minder leuk zijn. Mensen die door ziekte thuis zitten of een dierbare hebben verloren. Ik wil iedereen die hier mee te maken heeft heel veel sterkte en kracht toewensen.

Wij gaan verder met de voorbereidingen voor onder andere het decemberconcert, kerstvieringen, herkansingen, inhaaltoetsen, sinterklaas en natuurlijk veel leren en kennis en vaardigheden opdoen.

Ik wens iedereen een prettige en leerzame periode toe.

Karin Wouters
directeur onderwijs

Terug naar overzicht