Voorwoord

Hieronder een voorwoord bij deze Schoolbrief door onze directeur onderwijs Ronald Doornekamp.


Van alle 2200 leerlingen en medewerkers zullen er niet veel zijn die hier nog maar drie maanden rondlopen. Ik wel, en misschien ben ik wel de enige. Fijn om u mee te nemen in wat eerste indrukken en wat er op dit moment speelt.

Als ik er dan drie hoogtepunten uit mag pikken – het theaterspektakel The Sound of Music, vier avonden lang in theater Lampegiet. Hoe breng je met tientallen jongeren en een symfonieorkest een zestig jaar oud script over een Oostenrijkse nanny tot leven? Nou, zó dus! Het tweede was de ontmoeting met 45 professionals, die een middag beschikbaar waren om op een levendige beroepenmarkt te vertellen over hun werk of onderneming. Heel nuttig om als jongere even uit je school-bubbel te worden getrokken en te kijken hoe de wereld van studie, beroep en bedrijf eruit ziet. Als derde kies ik de cold case rond het overlijden van Jezus Christus, tijdens de paasvieringen. Nuchter gebracht door een oud-rechercheur. Maar daarom juist confronterender dan we gewend zijn.

Terug naar het nu, en dat is: het eindexamen. Een groot aantal leerlingen dat nu examen doet, kwam in coronatijd in de brugklas. We vergeten het liever en deze jongeren hebben zich natuurlijk gewoon ontwikkeld. Toch hebben ze een tijdlang bepaalde leerervaringen en sociaal contact gemist. Dat heeft gevolgen gehad voor hun mentale welbevinden en hun toekomstbeeld. Onlangs kregen wij de resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor 2023, die elk jaar onder 2e- en 4e-klassers wordt afgenomen. Onze leerlingen sluiten aan bij de landelijke trend. Er is aandacht nodig voor leefgewoontes (vapen, voeding, bewegen), maar vooral voor ontspanning. Het brein van een tiener staat altijd ‘aan’. Sommige jongeren ervaren stress of angst en het risico op uitval neemt toe. Samen met de gemeente Veenendaal en de GGD gaan we ons oriënteren op het preventieproject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).

Een van de grote thema’s volgend jaar is het flexrooster. Hierover ontvangt u binnenkort weer aanvullende informatie. De eerste periode zullen we zeker zaken moeten bijstellen. Maar we geloven dat de keuzemogelijkheden leerlingen beter gaan betrekken bij wat ze moeten doen en hoe ze hun tijd indelen.

Ondertussen wensen we de examenkandidaten en iedereen die nog een sprintje trekt voor het overgangsrapport veel succes.

Ik wens u en uw zoon of dochter een goede laatste twee maanden van dit jaar. Een goede gezondheid, een prachtig voorjaar en misschien wel: tot ziens op de diploma-uitreiking!

Ronald Doornekamp
directeur onderwijs

Terug naar overzicht