Voorwoord

Terwijl ik dit schrijf zit ik in een halfleeg schoolgebouw.


Buitenlandexcursies, stages, projecten, eendaagse excursies en vandaag is het centraal schriftelijk examen gestart.

Een spannende tijd voor onze examenleerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s)). Door het afronden van de examens laten de leerlingen zien dat ze het niveau van hun opleiding behaald hebben en klaar zijn voor een vervolgopleiding. We hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen het goed gaan doen. Er is in ieder geval hard voor gewerkt door alle leerlingen, docenten en andere medewerkers. We wensen alle leerlingen veel succes de komende weken!

Het onderwijs is echter meer dan alleen datgene wat tijdens de examens wordt getoetst. De diversiteit van voorbeelden die alleen al in deze nieuwsbrief staan, geeft aan hoeveel breder de ontwikkeling van onze leerlingen is dan alleen basisvaardigheden en het toewerken naar het eindexamen. En dat geldt voor al onze leerlingen, ieder op hun eigen manier.

Ik wens iedereen nog veel succes, plezier en wijsheid toe deze laatste weken.

Karin Wouters
Directeur onderwijs

Terug naar overzicht