Voorkom teleurstelling en betaal op tijd de borg van de mediatheek

In de mediatheek is het lenen van boeken en andere materialen gratis.


Uiteraard betalen de leerlingen een boete als ze de boeken te laat terugbrengen, maar daarvoor zijn ze zelf verantwoordelijk. Boeken zijn duur en we verwachten dan ook dat het geleende materiaal netjes terugkomt na de periode van uitleen.

Wel betalen alle leerlingen in de brugklassen een borg van 10 euro. Als aan het einde van de schoolcarrière alles weer ingeleverd is en er geen openstaande posten zijn, zullen we de borg terugstorten.

Na de kerstvakantie, vanaf 9 januari, kunnen er geen boeken of andere materialen meer geleend worden als de borg niet betaald is.

De afdeling financiële administratie heeft begin december een herinneringsmail aan alle ouders/verzorgers gestuurd met een link. Gebruik deze link om de borg te betalen en voorkom dat uw kind teleurgesteld bij onze balie staat.

Idwerd Hania
mediathecaris

 

Terug naar overzicht