Verzuim tijdens bewegingsonderwijs/sport

Heb je last van een blessure of kun je om andere redenen niet deelnemen aan de les bewegingsonderwijs? Dan moet je toch aanwezig zijn bij de les. Wegblijven bij de les mag alleen wanneer de docent of afdelingsleider hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer je niet bij de les aanwezig hoeft te zijn, moet je wel op school zijn. Je krijgt dan een schriftelijke opdracht.

Wanneer je langere tijd niet deel kunt nemen aan de gymlessen, dien je hiervoor periodiek afspraken te maken met de afdelingsleider. Indien gewenst kan de afdelingsleider vragen naar een doktersverklaring. Bij langdurige afwezigheid kan school een leerling ter kennisgeving aanmelden bij Leerplicht.

Ga terug