Vertrouwenspersonen op het CLV

We brengen u in deze schoolbrief graag op de hoogte van de aanwezigheid van de drie vertrouwenspersonen binnen het CLV.


Wanneer er in schoolverband zaken zijn, waarvan u of uw zoon/ dochter denkt: daar moet zorg aan gegeven worden, dan gaat u waarschijnlijk naar de mentor. Dat is een juiste stap.
Nu kan het zijn dat iemand juist graag met een onafhankelijke persoon wil spreken. Dan valt te denken aan grensoverschrijdend gedrag op school ( agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en misbruik, extremisme en radicalisering). Dat zijn zorgelijke zaken en die moeten niet blijven liggen! Meestal wordt een probleem daar niet beter van...

Een vertrouwenspersoon luistert naar je en helpt mee hoe dit verder aan te pakken.
Onze vertrouwenspersonen zijn te benaderen via vertrouwenspersoon@clv.nl

Interne vertrouwenspersonen voor leerlingen:

Advies: bekijk deze video waarin de vertrouwenspersonen zich kort voorstellen graag samen met uw kind(eren) en heb het er met elkaar graag over. Het filmpje duurt enkele minuten.

Goed dat u daarmee weet, wat de vertrouwenspersonen doen op onze school!

Terug naar overzicht