Veel praktische tips tijdens thema-ouderavond!

Maandagavond 20 februari vond de thema-ouderavond ‘Help! Mijn kind verdwijnt in Social Media of gamen’ plaats.


Dit onderwerp was uitgekozen door de ouderraad, omdat het een herkenbaar en zorgwekkend onderwerp is. Zonder het zich bewust te zijn, verliezen jongeren zich in de digitale wereld. Veel ouders/verzorgers vinden het lastig om met hun kind in contact te komen en het digitale gedrag te veranderen.

Laurens Veltman van Digital Awareness gaf de aanwezigen een kijkje in het brein van jongeren om de belevingswereld van jongeren zo beter toe te kunnen lichten. Vanuit eigen ervaring en theorie gaf hij inzicht in het digitale gedrag van jongeren en gaf hij handvatten om echt met hen in contact te komen. Hij deelde ook veel praktische tips en stappenplannen om in overleg met zoon of dochter het digitale gedrag bespreekbaar te maken en bij te sturen.

Heeft u de avond gemist of wilt u de informatie nog eens terugkijken dan kunt u de slides van de presentatie hier terugvinden.