Telefoonbeleid CLV

Het CLV kiest voor #telefoonvrijleren!

Mobiele telefoons zijn op het CLV niet langer welkom in de klas, in de gangen en op de leerpleinen. Met de campagne #telefoonvrijleren willen wij onze leerlingen attenderen op waar het echt om draait in de klas: concentratie en oprechte interesse in elkaar! 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich weer volledig kunnen concentreren op de lesstof en daardoor beter gaan presteren. Daarnaast hechten wij er veel waarde aan dat leerlingen weer meer interesse tonen in medeleerlingen en medewerkers.

De manier waarop en de mate waarin mobiele telefoons de afgelopen jaren werden gebruikt, gaf meer negatieve dan positieve effecten. Wij realiseren ons dat de mobiele telefoon tegenwoordig een onlosmakelijk onderdeel van het sociaal-maatschappelijk leven in geworden. Het CLV is dan ook niet tegen mobiele telefoons, maar we willen onze leerlingen wel leren hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

23 oktober 2024