Project m3 'Nieuwe leerweg'

Van 4-8 april zijn de leerlingen uit mavo 3 bezig geweest met het project ‘Nieuwe Leerweg’.


Dit project stond niet op zich, maar is alvast een voorproefje op een nieuw examenvak dat leerlingen op de mavo (GL/TL) vanaf schooljaar 2024/2025 gaan volgen. Het doel van deze nieuwe leerweg is om leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het MBO of de havo en bevat daarom ook een praktijkgerichte component.

Leerlingen kregen vanuit bedrijven of instellingen een levensechte opdracht in de vorm van een onderzoek, probleemstelling of vraag. Om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren, was de opdracht verdeeld in fases: oriënteren, voorbereiden, realiseren, opleveren, evalueren en reflecteren. Leerlingen zijn in de week op bezoek geweest bij de opdrachtgever en hebben in groepjes gewerkt aan de opdrachten. Het samenwerken tussen de leerlingen stond centraal om tot een bruikbaar product te komen. Uiteindelijk is de opdracht ook gepresenteerd bij de opdrachtgever met verrassende resultaten.