Paasvieringen 2023

Op donderdag 6 april worden verschillende paasvieringen gehouden.


Paasviering brugklassen: The Passion

Met de brugklasleerlingen staan we tijdens de paasviering stil bij The Passion. We starten met alle klassen in de brugkuip en vanuit daar lopen we per groep in stilte met een kruis naar een lokaal. Daar vervolgen we de viering met een inhoudelijk stuk. We sluiten met alle leerlingen af in de brugkuip en luisteren aansluitend een luisterlied.

Paasviering MHV 2/3 en M4: Wie ben ik?

Wie ben ik...? Een vraag die ieder van ons zichzelf weleens bewust of onbewust heeft gesteld. Een vraag die zeker ook voor de jongeren op onze school heel belangrijk is.

Door wie of wat laat jij je identiteit bepalen?

Jezus stelde dezelfde vraag aan zijn discipelen: "Wie zeggen jullie dat ik ben?"

En wie ben jij dan in zijn ogen?

Bij deze vragen willen we graag met elkaar stilstaan tijdens de paasviering voor 2 en 3 mavo/havo/vwo  en mavo 4. We lezen het paasverhaal en luisteren naar muziek van Chesron.
Voor deze paasviering zijn de leerlingen samen met hun mentorklas welkom in het Spectrum aan het Kees Stipplein.

We kijken er naar uit!

Paasviering bovenbouw: Laat je raken!

Leidend in de paasviering van de bovenbouw is het verhaal van de musical. Dat in zekere zin ook een paasverhaal is. Daarin spelen twee ego’s een grote rol: Gaston, de zelfingenomen ego, met een klein hartje. Ook een populist die hard oordeelt over het vreemde en de massa opstookt, maar uiteindelijk ten onder gaat. Daarnaast is er het monster, ook hard oordelend en egoïstisch, maar hij laat zich aanraken door de liefde, voelt zich schuldig en zoekt naar vergeving. Daartussen zit Belle, die de liefde symboliseert en zich in het verhaal opoffert voor haar vader. Zij staat op en gaat recht tegen het egoïsme van het beest in (iets wat de kasteelbewoners hebben nagelaten) en weet daardoor zijn hart te raken. Zozeer dat hij haar vrijlaat en zich op die manier opoffert (als hij Belle vrijlaat weet hij dat hij voor altijd een beest zal blijven).

We hopen dat de leerlingen zich ook door dit verhaal laten raken!

Ryan, Laurens, Anna-Lynn, Jaap en Arjen