Ongeoorloofd verzuim 18+ / Regionale Meld-en Coördinatie (RMC)

Leerlingen ouder dan 18 jaar zijn voor de wet niet meer leerplichtig. Echter is ongeoorloofd verzuim bij deze leeftijd onwenselijk. Het kan uiteindelijk invloed hebben op het behalen van een diploma/startkwalificatie. Bij aanhoudend ongeoorloofd verzuim maken wij een melding bij RMC verzuim voor het voortijdig schoolverlaten. 

De richtlijn die wij hiervoor gebruiken is 12 uur ongeoorloofd verzuim. Het RMC kan de leerling eventueel oproepen voor een gesprek of langskomen voor een huisbezoek. Bij vermoedelijk ongeoorloofd ziekteverzuim kan, in samenspraak met mentor en zorgcoördinator, besloten worden een leerling aan te melden bij de schoolarts.

De insteek is om leerlingen met de melding en ondersteuning van het RMC op school te houden. Aanhoudend ongeoorloofd verzuim kan echter verstrekkende gevolgen hebben. In een uiterst geval en bij herhaaldelijke overtreding van gemaakte afspraken kan tot uitschrijving worden overgegaan.

Ga terug