Nieuws uit de brugklas

De komende weken staan in het teken van de voorlopige adviezen en leerlingbesprekingen.


De ontwikkeling van de leerling en de plaatsing volgend jaar staan centraal. Dit is de tijd dat onze leerlingen openstaan voor bijsturing. Steeds minder leerlingen maken het huiswerk goed en zorgvuldig. Bij velen komt de spreekwoordelijke klad erin. Daarom zijn we de komende weken extra scherp op huiswerk en leerwerk. We hopen dat u ons hierbij wilt helpen. Overhoor uw kind, kijk eens mee hoe er geleerd wordt en kijk vooral naar de manier waarop antwoord gegeven wordt op de vragen in het (digitale) werkboek.

We zien dat veel leerlingen hun weg hebben gevonden in het ritme van school. Sommige worstelen nog en kunnen wat extra hulp gebruiken. We willen benadrukken dat docenten heel graag leertips willen geven. Stimuleer uw kind daarom om hulp te vragen aan de docent.

Na de leerlingbesprekingen geven de vakdocenten advies aan de mentor over de plaatsing van elke leerling volgend jaar. Dit wordt vertaald in een voorlopig plaatsingsadvies. Dit plaatsingsadvies wordt tijdens het driehoeksgesprek met u besproken. Mocht het advies niet aan de verwachting voldoen dan volgt er een plan van aanpak, waarin wordt beschreven wat er in de klas en thuis moet gebeuren om het gewenste doel te bereiken.

De havo/atheneum-klassen hebben volgende week van dinsdag tot en met vrijdag een project dat Morgenland heet. Dit project staat in het teken van duurzaamheid en een toekomstbestendige levenswijze. Zo krijgen ze les in en werken ze aan de woning van de toekomst, horen ze het verhaal van een veteraan die op vredesmissie is geweest en verdiepen ze zich in het leven van een vluchteling. Daarnaast leren ze over het belang van het water op aarde en wat het voedsel van de toekomst is. In de week na de meivakantie hebben de mavo/havo-klassen een vergelijkbare projectweek met de naam I am the future.

Terug naar overzicht