Nieuw flexrooster vanaf schooljaar 2024-2025

Het CLV staat voor kwalitatief goed, eigentijds en duurzaam onderwijs. In het licht van onze missie en visie Samen Leren Ontdekken vinden we het belangrijk dat leerlingen ruimte krijgen om eigen keuzes te maken die aansluiten bij hun interesses en talenten. Dat vraagt om een nieuw rooster waarin ruimte is voor verschillende onderwijsvormen, maatwerk en onderlinge samenwerking. Het nieuwe flexrooster is gebaseerd op lessen van 60 minuten en ruimte voor 2 tot 5 flexuren (ook 60 minuten) per week. Een flexuur is een les waarbij een leerling kan kiezen tussen:

•    uitleg of hulp van een vakdocent (eigenlijk niet anders dan in de klas);
•    zelfstandig werken aan een vak naar keuze (onder toezicht);
•    soms: een extra uitdagende opdracht of project (dit zal in het begin nog niet zo vaak voorkomen).

De nieuwe lesduur van 60 minuten zorgt voor:

De flexuren zorgen op hun beurt voor:

Tot aan de zomervakantie buigen we ons over de exacte invulling en implementatie van de 60-minutenlessen en de flexuren. Uiteraard blijven we om feedback vragen van ouders/verzorgers en leerlingen om straks tot een breedgedragen flexrooster te komen.