Nieuw flexrooster vanaf schooljaar 2024-2025

Het CLV staat voor kwalitatief goed, eigentijds en duurzaam onderwijs. In het licht van onze missie en visie Samen Leren Ontdekken vinden we het belangrijk dat leerlingen ruimte krijgen om eigen keuzes te maken die aansluiten bij hun interesses en talenten. Dat vraagt om een nieuw rooster waarin ruimte is voor verschillende onderwijsvormen, maatwerk en onderlinge samenwerking.

Flyer flexrooster - onderbouw                            flyer flexrooster - bovenbouw

Het nieuwe flexrooster is gebaseerd op lessen van 60 minuten en ruimte voor 2 tot 5 flexuren (ook 60 minuten) per week. Een flexuur is een les waarbij een leerling kan kiezen tussen:

De nieuwe lesduur van 60 minuten zorgt voor:

De flexuren zorgen op hun beurt voor: