NASK2

In klas 3 van de mavo wordt het vak NASK2 als keuzevak  aangeboden.NASK2 bestaat voor circa 80% uit scheikunde en 20% natuurkunde.

Het vak scheikunde houdt zich bezig met stoffen die blijvend veranderen.

De onderwerpen die het derde jaar aan bod komen zijn stoffen, water, scheidingsmethoden, elementen, reactievergelijkingen, verbrandingen en chemische industrie.

In het vierde jaar komen er o.a. de onderwerpen zouten, zuren/basen, metalen en koolstofchemie bij.

Ga terug