NASK1

In klas 3 van de mavo wordt het vak NASK1 als keuzevak  aangeboden.NASK1 bestaat voor circa 80% uit natuurkunde en 20% scheikunde.

Het vak natuurkunde houdt zich bezig met veranderingen (processen)  die niet blijvend zijn.

De onderwerpen die het derde jaar aan bod komen zijn: krachten, elektriciteit, energie, het weer, licht, schakelingen, materie en straling.

In het vierde jaar komen de genoemde onderwerpen terug.  De onderwerpen warmte, geluid, werktuigen, stoffen, materialen en bewegingen komen er het vierde jaar bij.

Ga terug