Jaime en Goos behalen MDT-certificaat!

We zijn trots op onze leerlingen Jaime Linders en Goos de Haas die hun MDT-certificaat hebben behaald.


MDT staat voor Maatschappelijk Diensttijd; een tijd waarin je gaat merken dat je als vrijwilliger veel kunt doen voor de maatschappij, voor anderen en zo ook jezelf beter leert kennen. Drie waardevolle zaken die naadloos aansluiten op onze missie.

Goos en Jaime hebben tijdens het vakoverstijgende project ‘Expeditie CLV’ ruimte gekregen om zich 40 uur in te zetten voor vrijwilligerswerk (MDT missie). Via Netwerk voor jou zijn ze in contact gekomen met (kwetsbare) hulpbehoevenden om hen te helpen bij klusjes in en rondom het huis.

De Maatschappelijke Diensttijd was voor Jaime en Goos een hele leerzame periode. Ze hebben niet alleen hun maatschappelijke betrokkenheid vergroot, maar ook hun eigen talenten buiten school verder ontwikkeld.

    

   Jaime Linders                                                                                                  Goos de Haas