Inspiratieochtend Maatschappelijke Dienst Tijd

MDT-on-Tour komt ook op het CLV langs!


Donderdagochtend 29 juni, het 3de en 4de lesuur, presenteren Bombardon, Netwerk voor jou en Noodopvang Veenendaal zich samen met MDT-on-Tour op het schoolplein (tussen gebouw B en C). Leerlingen kunnen daar kennismaken met verschillende aspecten van MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) en er zijn (gratis) lekkernijen en activiteiten. De activiteiten hebben voor een groot deel een link met maatschappelijke betrokkenheid. De medewerkers van MDT-on-Tour stellen zich bij de activiteiten voor en vertellen wat MDT inhoudt.