Informatie rondom coronavirus

CLV Actueel 29

24 september 2021

Beste leerlingen en ouder(s) of verzorger(s),

Vanaf maandag aanstaande vervallen er twee regels die nogal ingrijpend waren:

Vooral het verdwijnen van de mondkapjes is voor bijna iedereen een opluchting.

We hebben de afgelopen tijd wel geleerd goed op elkaars ogen te letten, maar het is veel aangenamer om elkaar weer van aangezicht tot aangezicht te zien.

Overigens kan het zijn dat een docent of schoolmedewerker toch prijs stelt op gepaste afstand. Dan respecteren we dat. Hetzelfde geldt als iemand toch een mondkapje wil blijven dragen.

Hieronder schetsen we wat er aan regels nog overeind blijft en wat er nog meer verandert vanaf maandag.

De GGD noemt gevaccineerde mensen ‘immuun’ en niet-gevaccineerden ‘niet immuun’.

Als je niet immuun bent, gelden er enkele speciale regels:

Voor ‘immune’ mensen geldt dit niet.

Voor iedereen geldt:

We hopen dit dit het laatste bericht zal zijn, waarin het woord COVID voorkomt.

Tot slot nog een opmerking over de leerpleinen: over het algemeen zijn we dik tevreden over de manier waarop de leerpleinen door jullie worden gebruikt! Het is  er rustig, er wordt geleerd en het blijft er redelijk schoon. Dank daarvoor!

En helemaal tot slot: datzelfde geldt voor de manier waarop veruit de meeste leerlingen omgingen met de mondkapjesplicht.

De verkoop van mondkapjes heeft aardig wat geld opgeleverd. Dat geld hebben we besteed aan de actie ‘Doe een wens’.

Een mooi weekeinde gewenst in deze nazomer!

Karin Wouters

Willem de Vos