Informatie rondom coronavirus

CLV Actueel 18

25 februari 2021

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,

Op 23 februari hebben we te horen gekregen dat de schoolgebouwen vanaf 1 maart weer voor alle leerlingen open mogen, maar niet voor alle leerlingen tegelijk. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee en u en jullie ongetwijfeld ook. Om dit zo goed mogelijk te organiseren gebruiken we volgende week om voor iedereen een rooster te creëren waarbij er lesgegeven wordt in kleine groepen en er aandacht is voor het persoonlijk welbevinden van iedereen. We onderzoeken ook het gebruik van extra ruimtes buiten onze schoolgebouwen.

Zoals vorige week al aangegeven gaan we in de week van 1 maart nog door met het rooster van online verkorte lessen voor de niet examenleerlingen en met een fysiek rooster voor de examenleerlingen. Nu de niet-examenleerlingen weer naar school mogen komen, organiseren we voor iedere klas een moment om de mentor en de klas te ontmoeten waarbij er tijd zal zijn om bij te kletsen en actief met elkaar aan de slag te gaan.

In de bijlage het schema wanneer welke klas aan de beurt is. Mocht de klas reguliere lessen hebben op dat moment dan vallen die uren uit.

Voor alle lessen en ontmoetingen op school geldt, dat iedereen zich moet inspannen om anderhalve meter afstand in acht te nemen. Dat zal niet overal lukken, maar we roepen iedereen op zich daarvan bewust te zijn.

Zodra er duidelijkheid is over het rooster vanaf 8 maart hoort u weer van ons.

Met hartelijke groet,

De directie van het CLV,

Karin Wouters
Willem de Vos