Informatie rondom coronavirus

CLV Actueel nummer 22

1 april 2021

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,

Vlak voor de paasdagen sturen we nog enkele mededelingen:

Om te beginnen willen we iedereen een compliment geven over hoe we met elkaar ervoor zorgen dat de school open kan blijven en de lessen zo veel mogelijk doorgaan. Het is af toe lastig om erbij te blijven en om je aan de regels te houden, maar over het algemeen loopt het heel goed en dat komt mede door jullie. Dank daarvoor.

Lessen bewegingsonderwijs na de lockdown
Na een pittige lockdown zijn wij blij onze leerlingen weer te mogen ontvangen in de lessen bewegingsonderwijs. Wij vinden het in deze periode belangrijk dat leerlingen weer met plezier, maar ook met een veilig gevoel kunnen bewegen. Hiervoor hebben wij onze lessen aangepast zodat er gekozen kan worden uit een breed aanbod aan activiteiten.

Leerlingen kiezen voor een sportactiviteit waar ze interesse in hebben. We maken hiervoor gebruik van zowel de binnen- als de buitenaccommodaties. Dit zodat we in de zalen minder leerlingen ontvangen en leerlingen de mogelijkheid geven om buiten te sporten. Om de activiteiten veilig te laten verlopen, kiezen we binnen voor activiteiten die op 1,5 meter afstand uit te voeren zijn. Daarbij zijn de zalen dusdanig groot dat er normaal 60-80 leerlingen les kunnen volgen. Wij hanteren voor binnen nu een maximum van 16 leerlingen per zaal (deel), uiteraard met voldoende ventilatie & desinfectiemiddelen. Buiten kunnen maximaal 22 leerlingen deelnemen aan een activiteit. 

De kleedkamers mogen door de leerlingen worden gebruikt. Op alle locaties zijn minimaal vier kleedkamers beschikbaar zodat leerlingen zich daarover kunnen verdelen. 

Wij snappen dat er verwarring kan ontstaan, omdat de richtlijnen van de sportverenigingen afwijken van de richtlijnen in het onderwijs. Wij volgen uiteraard de richtlijnen vanuit het RIVM & de vakvereniging lichamelijke opvoeding (KVLO). Op deze manier willen wij voor iedereen een leuke, uitdagende en veilige sportsituatie creëren. 

Sectie bewegingsonderwijs

Besmettingen
We zijn niet ontevreden over het verloop van het aantal gemelde besmettingen, al is minder in dit geval altijd beter. In het totaal zijn er vanaf 22 maart tot en met vandaag 20 leerlingen besmet gemeld, verspreid over leerjaren en klassen. Aanvankelijk liepen de aantallen snel op. Deze week krijgen we per dag 1, soms 2 meldingen.

Onderwijs vanaf 6 april
Tot nader order blijven we werken met een verkort lesrooster, halve groepen en klassen op school en hybride onderwijs. Dat wil zeggen: docenten besteden in principe het eerste deel van de les aan uitleg die ook thuis te volgen is. Tenzij dat niet bij de aard van de les past; in dat geval laten zij de leerlingen thuis weten wat zij van hen verwachten. Een les kan ook verschillende instructiemomenten kennen.

Af en toe ontvangen we commentaar op de manier waarop het hybride onderwijs verloopt. Dat vraagt van ons dat we regelmatig de puntjes op de i (laten) zetten, in het besef dat hybride lesgeven ingewikkeld is en veel van onze leraren vergt. Daar komt bij dat zij er ook mee geconfronteerd worden dat leerlingen liggend in een luie stoel in de tuin de les ‘volgen’ via hun telefoon, of soms zelfs vanuit hun bed, zonder ziek te zijn. Het zal duidelijk zijn dat beide situaties niet passen binnen wat we beogen en normaal achten.

Graag wensen we iedereen opgewekte paasdagen toe!

Karin Wouters
Willem de Vos