Informatie rondom coronavirus

CLV Actueel 33

22 november 2021

Beste leerlingen, geachte ouder(s) of verzorger(s),

In ons vorige nummer meldden we dat er onduidelijkheid bestond over de (nieuwe) quarantaineregels. Deze onduidelijkheid is inmiddels opgeheven:

De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, is op 19 november 2021 ingegaan. Het RIVM had meer tijd nodig om deze nieuwe maatregel uit te werken. Dat betekent dat vanaf nu bij een coronabesmetting alle huisgenoten in quarantaine moeten, ook als deze gevaccineerd zijn. Een GGD-test op de vijfde dag kan de quarantaineperiode verkorten.”

Weliswaar valt het aantal besmettingen op onze school nog steeds mee, maar dat willen we ook graag zo houden. Het aantal besmette leerlingen staat op 19 en het aantal medewerkers op 1.

De nieuwe maatregel kan tot gevolg hebben dat het verzuim, zowel onder leerlingen als onder medewerkers toeneemt. We laten zo spoedig mogelijk weten hoe we daar dan mee omgaan.

We herhalen wat we eerder hebben geschreven: we treden niet in de principiële discussie over vaccinatie, maar als die bezwaren er niet zijn en je hebt toch de prikken nog niet gehaald, overweeg dan opnieuw om het wel te doen, met het oog op de situatie op school (en in de samenleving).

Hartelijke groet,

De directie van het CLV

Karin Wouters
Willem de Vos