Studiedagen van het docententeam

Het is u en uw kind vast niet ontgaan; het CLV heeft van 31 oktober tot en met 2 november drie studiedagen achter de rug.


Graag nemen wij u mee op de reis, welke wij met de start van de studiedriedaagse zijn ingegaan.

Het CLV is een school die haar leerlingen een zo ruim mogelijke keuze geeft in het onderwijsaanbod, aansluiting behoudt bij hedendaagse ontwikkelingen en daarnaast toekomstbestendig dient te zijn.

Dit heeft onder andere geresulteerd in:

Willen wij rechtdoen aan onze onderwijsambities en aan de ‘nieuwe’ tijd, waar naast maatschappelijk en technologische ontwikkelingen ook duurzaamheidsdoelstellingen verplicht aandacht vragen, dan zullen wij onderzoek moeten doen op het huidige curriculum en terug naar de basis moeten. Wat bieden wij aan en hoe bieden wij het aan? Passen onze ambities, de hedendaagse ontwikkelingen en doelstellingen in de huidige lessentabel?

Tijdens deze driedaagse zijn wij, met het docententeam, het proces tot optimalisering gestart. In een vervolg zullen leerlingen en ouders eveneens meegenomen worden. De eerste contacten met de ouderraad en leerlingenraad zijn al gelegd.

Werken aan kwalitatief goed, eigentijds en duurzaam onderwijs, is waar wij de komende maanden verder mee gaan. Dat doen we tijdens onze vergadertijd op de donderdagen en buiten de lessen om. Daarnaast komen er dit schooljaar nog een aantal studiemiddagen om af te stemmen, keuzes te maken en inhoudelijk verder te werken.

Wij stellen ons ten doel om, met ingang van het schooljaar 2023 – 2024, te komen tot een nieuwe lessentabel, waar meer ruimte is voor maatwerk en flexibilisering.

De ingeslagen weg is voor ons allen een spannend, zinvol, uitdagend en mooi proces.
In dit hele proces blijven wij u als ouders en verzorgers, maar ook de leerlingen, meenemen.

Samen gaan we verder leren en ontdekken.

Stuurgroep Anders Organiseren

Terug naar overzicht