Hoe wordt de veiligheid op school ervaren?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school.


De Tweede Kamer hecht ook veel waarde aan veiligheid op school en heeft daarom de wet ‘Sociale veiligheid op scholen’ aangenomen.

Deze wet houdt onder andere in dat we:

  1.  elke dag aandacht besteden aan (sociale) veiligheid;
  2.  pestgedrag direct tegengaan en iemand hebben aangesteld om dat te regelen;
  3.  via enquêtes volgen hoe leerlingen de veiligheid op school beleven.

We willen de wetgeving zo goed mogelijk naleven en sturen na de kerstvakantie alle leerlingen (via hun school e-mailadres) én alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.
We hopen op een hoge respons, omdat we zo goed in kaart kunnen brengen hoe de veiligheid op school wordt ervaren en wat we eventueel kunnen verbeteren.

Onder de leerlingen die de vragenlijst voor vrijdag 24 februari aanstaande invullen, verloten we een aantal cadeaubonnen. Wilt u uw kind ook extra attenderen op deze enquête?

Willem de Vos, rector-bestuurder
Karin Wouters, directeur onderwijs

Terug naar overzicht