Het inleveren van schoolboeken verloopt iets anders

Hieronder informatie over het inleveren van de schoolboeken


Het inleverproces voor de boeken zal dit jaar iets anders verlopen dan anders, omdat er geen medewerkers van Iddink aanwezig zullen zijn om alle ingeleverde boeken te scannen.

Alle leerlingen ontvangen uiterlijk een week voor het inlevermoment (11 juli) een e-mail van Iddink over het inleverproces. Ook het inleverformulier wordt dan bijgevoegd. Het is belangrijk dat leerlingen hun e-mail dus goed in de gaten houden!

De boeken die niet ingeleverd hoeven te worden bij Iddink zijn vaak (werk)boeken die mogelijk het jaar erop nogmaals gebruikt gaan worden. We vragen daarom aan onze leerlingen om deze boeken niet direct weg te gooien, maar te bewaren. Het desbetreffende vak kan er volgend schooljaar mogelijk dus nog gebruik van maken.

Terug naar overzicht