Het CLV als Begaafdheidsprofielschool

Een paar weken geleden was het zover, we ontvingen ons certificaat Begaafdheidsprofielschool (BPS).


Het is een vervolg op ons vorige certificaat. Niet spectaculair dus, maar wel weer een waardering van wat we doen voor (hoog)begaafde leerlingen.

De vereniging BPS heeft inmiddels een netwerk van 54 VO-scholen. Het certificaat betekent dat we zorgvuldig zijn in de intake, plaatsing en begeleiding van begaafde leerlingen. Voor die begeleiding hebben we een mooi team van coaches die kennis en ervaring hebben over hoogbegaafdheid. Verder zorgen we voor flexibiliteit in ons onderwijsprogramma door maatwerk te bieden en hebben we verrijkende projecten in huis. Bovendien delen we onze expertise met andere scholen.

Half november was er nog een groep leerlingen uit klas 2 een dag op stap voor U-talent. Dat is een verrijkingsprogramma van universiteit Utrecht. Deze keer was het thema Plastic soep.
Eind november gingen 38 leerlingen van vwo 6 hun Cambridge Advanced English examen in Utrecht doen.
Twee vrijdagmiddagen in november waren er in totaal 80 leerlingen op school vanuit de plusklassen groep 8 voor een plusmiddag. Na het bewonderen van de vissen in het Brughuis stond er Latijn en kunst op het programma. Mooi dat we zo onze expertise mogen delen met de leerlingen van allerlei basisscholen.

Onlangs was alweer de tweede avond van de oudercursus onder leiding van Karin Visser, ECHA-specialist (European Council for High Ability), en onze schoolpsycholoog Veerle Corsten. Het zijn avonden waar kennis gedeeld wordt en tegelijkertijd met andere ouders van gedachten gewisseld kan worden. Een feest van herkenning voor de mooie en uitdagende kanten van een hoogbegaafd kind in huis. Hoe krijgen we ons kind gemotiveerd om te leren als iets niet vanzelf gaat? Hoe gaan we op school en thuis om met onderpresteren? Hoe kan de coaching op school en thuis op elkaar aansluiten?

Deze week hebben de docenten van de afdeling vwo een scholingsmoment rondom het thema hoogbegaafdheid.

Zo bent u weer op de hoogte van het hoe en wat op school.

Op de site kunt u meer informatie vinden bij Begaafdheidsprofielschool - CLV

Lydia Germans
Afdelingsleider 1-3 atheneum en gymnasium

 

Terug naar overzicht