Gratis menstruatieproducten op school

Wij willen u graag informeren over een belangrijk initiatief dat wij op school hebben geïmplementeerd.


Met ingang van heden en volgend schooljaar verstrekken wij gratis menstruatieproducten aan leerlingen die hier behoefte aan hebben en mogelijk financieel beperkt zijn. Deze producten zijn beschikbaar gesteld in de meisjeswc's in het brughuis, gebouw A en het gebouw C. Meisjes kunnen deze producten zelf pakken zonder bij iemand aan te hoeven kloppen, waardoor ongemakkelijke situaties worden voorkomen.

Wij willen benadrukken dat wij ervoor zorgen dat er altijd voldoende voorraad aanwezig is. Indien dit initiatief relevant is voor uw dochter, vragen wij u om met haar te bespreken dat dit aanbod bestaat en dat zij vrij is om te pakken wat zij nodig heeft. Het is onze intentie om iedereen de mogelijkheid te bieden om menstruatieproducten te verkrijgen.

Wij willen u er wel op attenderen dat dit initiatief alleen succesvol kan blijven wanneer er geen misbruik van wordt gemaakt. Wij vertrouwen erop dat u dit aspect met uw dochter bespreekt en haar bewust maakt van het belang om de producten verantwoord te gebruiken.

Karin Wouters
directeur onderwijs

Terug naar overzicht