GLF Community: over autonomie in de school

Vrijdag 25 maart organiseerde Lars, Kim, Noah, Rachelle, Jennifer en Larissa hun GLF community over autonomie in de school. Als gastspreker was meneer de Vos uitgenodigd.


Meteen een inkoppertje voor meneer de Vos; wat is autonomie eigenlijk? De letterlijke betekenis is dat je met niemand iets te maken hebt behalve jezelf. Geen weten, geen regels. Voor meneer de Vos daarentegen moet autonomie niet zo letterlijk worden genomen. Het is een vorm van zelfstandigheid. Een vorm van autonomie die komt uit de transactionele analyse, een manier van denken over mensen, samenwerkingen. De Vos vergeleek dit met een script. Die heb je in je jeugd nog nodig. Als je hier van af kan stappen ben je volgens hem autonoom.

Om te laten zien hoe het CLV met autonomie om gaat, gebruikte meneer de Vos het Agora onderwijs als voorbeeld. Daar worden leerlingen helemaal losgelaten in wat ze doen en wat ze willen leren. Ze hebben geen leraar, maar een coach. Die leert ze niet de stof die ze moeten weten, maar spoort ze aan om zelf die informatie op te zoeken en te leren. Het CLV heeft daar een paar kleine trekken van. We hebben natuurlijk docenten die ons de stof leren, maar we zijn als leerlingen wel vrij om te organiseren waar we zin in hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de musical of de community.

Moet er dan meer of minder autonomie op school aanwezig zijn? Meneer de Vos vindt dat dit op het CLV van de persoon af moet hangen. Op het clv past het erg om er duidelijk onderscheid in te maken. In het systeem wordt er onderscheid gemaakt, je krijgt de autonomie die je nodig hebt zo ver het kan. Of veel autonomie goed is hangt dus af van het persoon.

We zijn heel dankbaar dat meneer de Vos voor ons tijd heeft weten vrij te maken om over autonomie te spreken. Het was zeker een geslaagde middag!