Gezocht: docenten voor de toekomst!

Op de vraag “Wat wil je later worden?” antwoorden veel jongere kinderen: “meester of juf”. Naarmate kinderen ouder worden horen we dat antwoord steeds minder.


Als school willen wij uw zoon of dochter begeleiden naar een weloverwogen studiekeuze. Tevens hebben we de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende docenten zijn. Samen met de Christelijke Hogeschool Ede en een aantal VO-scholen in de regio hebben we het TEACHnasium ontwikkeld. In het TEACHnasium maken leerlingen uit de bovenbouw kennis met de rol van de docent. Het programma duurt 3 maanden en bestaat uit een aantal middagen op de Hogeschool en uit zelf meelopen op een basisschool en een andere middelbare school.

Meer uitleg over TEACHnasium krijgt u via onderstaand linkje:
www.loom.com of in de bijgevoegde Flyer.

Door Corona is het programma voor dit jaar ingekort tot twee bijeenkomsten;
Bijeenkomst 1:  Oriëntatie voor leerlingen die wellicht mee willen doen aan TEACHnasium
                             
Woensdagmorgen 24 maart – college + presentatie studenten (Teams)

Bijeenkomst 2: Persoonlijke kennismaking met andere leerlingen + studenten
                            voor leerlingen die mee gaan doen (hopelijk live)
                            
Woensdag 26 mei – Meet & Greet met studenten PO en VO

De hoop en verwachting is om in september echt te starten en dan ook stage te kunnen lopen.
Uw zoon of dochter heeft op een eerder moment in het schooljaar hierover al informatie gekregen. Ook is een aantal leerlingen al bij een voorlichting aanwezig geweest. Sommige leerlingen hebben zich zelfs al aangemeld.

Niet elke jongere ziet in zichzelf op termijn als een docent. Maar misschien ziet u als ouder al wel een toekomstig docent in uw kind en heeft hij of zij even een zetje nodig.
Ons verzoek is: heb het er eens met elkaar over. Heeft uw zoon of dochter belangstelling om zich hierop te oriënteren?

Meld het even bij mevrouw Van Meenen

Terug naar overzicht