Voorwoord: Er was eens...

Kerst heeft iets sprookjesachtigs. De lichtjes in het duister, engelenhaar, romantische muziek, gedekte tafels.


Ik stel voor dat we dat sprookjesachtige dan wel letterlijk nemen. Misschien heeft u uw kinderen wel geen sprookjes verteld, omdat ze zo’n harde, ruwe kant hebben. De meeste sprookjes lopen dan wel goed af, maar langs de route van honger, opsluiting vergiftiging en verlating.

Precies zo heeft Kerst twee kanten. Licht in het duister, hoop tegen beter weten in, beloften voor altijd.
Maar langs de route van uitsluiting, kindermoord en de vlucht naar het land waar je beter niet kon komen.

Dichter Jaap Zijlstra verwoordde het dwarse van het kerstevangelie zo:

Er was eens,
nee, het geschiedde
op zekere dag
nee, in die dagen
dat er een gebod uitging van God
nee, van Keizer Augustus
dat gans Israël
nee, de gehele bewoonde wereld
moest worden ingeschreven in  het boek met de zeven zegels
nee, in het boek der belastingen
alles gaat anders
tegen de draad
de draad van onze gedachten in
en dat is juist onze redding

Sprookjesachtige kerstdagen gewenst!

Willem de Vos

 

Terug naar overzicht