Een wonderlijke middag

Het is inmiddels alweer een paar weken geleden, maar op woensdagmiddag 17 februari organiseerden wij, Meike, Rosanne, Elias, Laura en Elise, voor het vak Geloof, Leven & Filosife (GLF) een forumavond over wonderen.


Dit vond plaats in de brugkuip van het CLV voor V6 leerlingen en ook was het online te volgen. Er waren twee gastsprekers uitgenodigd die graag iets kwamen vertellen over hun visie op wonderen: Bart Klink, oprichter van www.deatheist.nl en theoloog Stefan Paas, die met zijn boek “God bewijzen: argumenten voor en tegen geloven”  de theologische publicatieprijs won.

Als introductie van het onderwerp vertelde huisarts Niels Mels kort een persoonlijk verhaal over een wonder dat hij zelf had meegemaakt.

Hierna zette Stefan Paas zijn religieuze visie op wonderen uiteen. Zijn definitie van wonderen luidde ‘’een gebeurtenis die wij met de kennis van nu (nog) niet kunnen verklaren”. Hij benadrukte vooral dat wij niet alles weten over het universum en dat we open moeten staan voor de wonderen van de wereld, want dat ze weinig voorkomen betekent niet dat ze niet bestaan.

Vervolgens vertelde Bart Klink over zijn atheïste visie over wonderen.  Zijn definitie van wonderen luidde “een ingreep van God in het universum / een bovennatuurlijke gebeurtenis.” Hij benadrukte hoe de kans dat iemand zich vergist heeft, altijd groter is dan de kans dat het daadwerkelijk een wonder was.

Toen beide heren hun eigen presentatie hadden afgerond vroegen we hen om op elkaar te reageren. Opvallend was het verschil in definiëring over het begrip wonderen.

Atheïst Bart Klink benoemde dat hij het eens was dat wij als mensen veel te weinig weten over het universum om alles te verklaren, maar noemde daarbij wel dat hij niet élke onverklaarbare gebeurtenis een wonder zou noemen. Klink wilde het pas een wonder noemen als het daadwerkelijk ging om “een ingreep van een God in het universum, of een bovennatuurlijke gebeurtenis.” Hijzelf kreeg bijna een kindje en liet daar een echo van zien en vertelde hoe dit een geweldige gebeurtenis voor hem is. Desondanks vertelde Klink dat hij het geen wonder zou noemen. Daarna herhaalde hij de nadruk die Stefan Paas legde op hoe weinig wij mensen weten van het universum. Hij gebruikte die veronderstelling om te stellen dat dit juist de reden is om niet uit te gaan van een ingreep van buitenaf, maar juíst van iets van de natuur wat wij nog niet kennen. Dit argument is rationeel sterk, hoewel het wel betekent dat wát er ook gebeurt, Klink nooit open zou staan voor de wonderen volgens zijn eigen definitie.

Theoloog Stefan Paas benadrukte vooral dat hij het belangrijk vond om open te staan voor de wonderlijke werkelijkheid. Hij deed een schepje bovenop zijn argument over de onkenbaarheid van het universum. Hij stelde dat Klink er in elke wonderlijke situatie ‘heilig’ van overtuigd zou zijn dat er een logische verklaring achter schuilt. Daarna noemde hij dat dit net zo goed een geloof is. Het geloof in dat alles altijd logisch verloopt en dat er voor alles een materiële verklaring is. Hiermee toonde Paas aan dat ook het geloven dat er geen God is, een geloof is.

Na deze mooie discussie was het tijd voor een aantal vragen uit het publiek en hierna was de forummiddag alweer afgelopen. Wij hebben zeker genoten en veel geleerd! Het was een wonderlijke middag.