Economie

Het vak economie is ook in klas drie heel herkenbaar omdat het gaat over het leven van elke dag. De onderwerpen die besproken worden zijn ook aan de orde geweest in de tweede klas.

We gaan met elkaar aan de slag rond vragen als:

We bereiden ons voor op het examen, dat betekent wel dat de vragen meer diepgang krijgen en dat het niveau hoger wordt.

Ga terug