Calamiteit tijdens vakantie

In de vakantie is de school gesloten en wordt de e-mail niet gelezen. Na de vakantie is de school weer bereikbaar via de reguliere kanalen en kunt u een reactie op uw bericht verwachten.

In de zeer uitzonderlijke situatie dat zich een calamiteit voordoet waarvan het belangrijk is dat het direct gemeld moet worden aan school, kunt u contact zoeken met de afdelingsleider van uw zoon/dochter.