Cijfercarrousel en bespreken cijfers

Donderdag 30 juni het tweede lesuur vindt het Cijfercarrousel plaats. Aansluitend hebben alle leerlingen het derde lesuur een mentorles om alle cijfers te bespreken.

2e lesuur Cijfercarrousel (alle klassen havo en vwo)

   De cijfers voor het vak muziek kunnen leerlingen uit klas 1 m/h inzien in lokaal Mu01.

2e lesuur Cijfercarrousel (mavo klas 2 en 3)

3e lesuur Mentorles alle klassen (bespreken van de cijfers)

Havo 4 bespreekt de cijfers niet met hun mentor, maar met hun coach. De coaches en de lokalen vind je hieronder. Let op: lokaal B008 is het leerplein in het brughuis.