Bewegingsonderwijs in de zalen

Wij informeren u graag over de opzet van de reguliere lessen bewegingsonderwijs gedurende de binnenperiode.


Locaties
Naast onze eigen gymzaal 1-2 maken wij in deze periode ook gebruik van externe beweeglocaties in Veenendaal. Dit zijn de sporthal SKF, sporthal Oost, verschillende beweeglocaties bij La Vita, Ultimate Fit, Tafeltennisvereniging SKF en Jeu de boulesvereniging Les Sabots. Iedere locatie beschikt over kleedruimtes waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Wij willen benadrukken dat leerlingen hun waardevolle spullen zoveel mogelijk op school in de kluis achter moeten laten.

Opzet
Binnen de reguliere lessen kennen wij twee varianten van hoe wij lessen aanbieden, namelijk de externe sportkeuze en het sportpakket. Dit aanbod hangt af van het moment of in welke leerlaag uw zoon of dochter les krijgt.

Externe sportkeuze
Bij de externe sportkeuze ligt de focus op het feit dat twee klassen gedurende een periode samen extern les krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen zelf keuzes maken en er sprake is van kleine beweeggroepen.

Sportpakket
Het sportpakket is een samengesteld pakket van verschillende sporten. De klassen worden ingeruild voor beweeggroepen. Deze beweeggroepen worden gevormd op basis van de doorgegeven sportkeuzes.  De inschrijving voor de sportkeuze en het sportpakket verloopt via Magister-activiteiten. Bij niet inschrijven wordt de leerling automatisch ingeschreven waar er plek is.

Blessures
Als een leerling een blessure heeft, wordt hij of zij gewoon op locatie verwacht en krijgt dan van de lesgever een andere rol. Van ouder(s)/verzorger(s) ontvangen wij ter bevestiging een vermelding op schrift met een handtekening en reden van de blessure. Bij langdurige blessures moet er contact worden opgenomen met de docent bewegingsonderwijs. Samen met de docent wordt gekeken naar een oplossing voor de lange termijn.

Communicatie
Door wisselingen in locaties en lessen van externe partijen begrijpen wij dat de communicatie belangrijk is. Leerlingen zullen tijdig geïnformeerd worden via Magister over de locatie en indelingen van de beweeggroepen.  

Voor algemene zaken blijft de eigen docent bewegingsonderwijs het aanspreekpunt. Voor de sportpakketten kan er gemaild worden naar de heer Erik Warnar (e.warnar@clv.nl).  

Met vriendelijke groet,

Vakgroep bewegingsonderwijs

Terug naar overzicht