Aanpassingen lestijden

De komende twee jaar krijgen wij extra bekostiging voor het wegwerken van achterstanden op het gebied van kennis en vaardigheden.


Om dit te realiseren gaan we aankomend schooljaar met instemming van de ouderraad en de medezeggenschapsraad met een 45-minuten rooster werken waardoor er ruimte komt voor meer lesuren. Zo hebben we meer mogelijkheden om leerlingen deze extra ondersteuning kunnen aan te bieden.

De nieuwe lestijden vindt u hier. Belangrijk is te weten dat het eerste lesuur start om 8:15 uur en de laatste les kan eindigen om 16:45 uur. Gedurende de dag zijn er drie pauzes​ (15 min, 30 min, 15 min).

Terug naar overzicht