Communicatie richting ouders

Wij informeren ouders zoveel mogelijk digitaal via het e-mailadres dat bij de school bekend is. Nieuwsberichten, activiteiten of andere leuke weetjes over onze school plaatsen wij in onze schoolbrief, op onze website of op onze Socials (Facebook en Instagram).

Als ouders gescheiden zijn en beiden het gezag over hun kind behouden, verstrekken wij, volgens de wettelijke regels, aan hen beiden per e-mail informatie over hun kind en over de school. Eventuele brieven gaan naar de ouder bij wie het kind woont. Gescheiden ouders kunnen ook een eigen wachtwoord aanvragen voor Magister om de resultaten van hun kind in te zien. Wij verzoeken wijzigingen in (e-mail)adressen door te geven aan de leerlingenadministratie. leerlingenadministratie@clv.nl.

Via de Magisterbutton op de website hebben ouders met een persoonlijk wachtwoord toegang tot Magister, hierin zijn onder andere; cijfers, afwezigheidsregistratie en de elektronische leeromgeving van hun kind te vinden.

Als ouder/verzorger kunt u via Zermelo ook het rooster van uw kind(eren) bekijken, gespreksaanvragen voor een ouderavond doen en de vakkenpakketkeuze accorderen. U kunt de WebApp van Zermelo op uw telefoon of tablet installeren. Een uitleg over de installatie en  het bekijken van het rooster/ de roosters kunt u hier downloaden.

Leerlingen vanaf klas 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een cijferlijst/rapport mee naar huis. Voor leerlingen van klas 1 geldt dat zij voor de kerstvakantie, met Pasen en aan het eind van het schooljaar een rapport mee naar huis krijgen.