Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie geeft jaarlijks een oordeel over onze onderwijsresultaten, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

De inspectie hanteert slechts twee mogelijke uitkomsten: voldoende of onvoldoende. Het CLV scoort voldoende en valt hiermee onder het basistoezicht.

Om de verdere onderwijsresultaten van onze school te bekijken kunt u 'Scholen op de kaart’ raadplegen. Hier vindt u de meest actuele informatie.