Lesuitval

Wij spannen ons in om lesuitval tot een minimum te beperken. 

In klas 1 wordt bij uitval gezorgd voor opvang. De overige klassen hebben bij ziekte van een docent een tussenuur. Tijdens het tussenuur kunnen de leerlingen op het leerplein werken aan hun schoolwerk. Indien mogelijk stellen we in zulke gevallen het rooster bij, zodat het aantal tussenuren voor leerlingen gering blijft. Als een docent langdurig ziek blijkt, zoeken wij met spoed naar een structurele oplossing.