Maatschappelijke stage (MaS) en maatschappelijk diensttijd (MDT)

Wij zien onze leerlingen graag uitgroeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving. Daarom bieden wij onze leerlingen Maatschappelijke stage (MaS) en/of diensttijd (MDT) aan.

MaS
Buiten de lesuren verrichten onze leerlingen in de onderbouw een minimaal 10 maatschappelijke stage-uren om vrijwilligerswerk te doen voor allerlei maatschappelijke instellingen binnen en buiten Veenendaal. Zo worden zij zich bewust van het belang van vrijwilligerswerk en doen praktische ervaring op. In de bovenbouw van de havo en het vwo worden deze uren uitgebreid met 20 stage-uren.  

MDT
We zetten ons als school, in samenwerking met Netwerk voor Jou, actief in om leerlingen de ruimte te bieden een maatschappelijke diensttijd uit te voeren. Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich voor een periode (80 uur) tijdens schooltijden actief als vrijwilliger in te zetten voor onze maatschappij. Zij worden hierbij begeleid door externe experts en sluiten dit traject met een Europees erkend certificaat af. Waar de MaS onze leerlingen kennis laat maken met vrijwilligerswerk, geeft MDT de leerlingen de kans zich hier verder in te ontwikkelen en te verdiepen.