Lessentabellen

In het volgende hoofdstuk vindt u de lessentabellen van de verschillende leerniveau's. Er wordt een onderscheid gemaakt in onderbouw en bovenbouw. De decaan is verantwoordelijk voor de profiel- en studiekeuze van de leerlingen en is het aanspreekpunt voor de mentoren die met de leerlingen spreken over hun toekomstplannen. Uitgebreidere informatie hierover is te vinden in #5 Begeleiding.

Toelichting bij lessentabel bovenbouw mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) De lessentabellen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel (mavo, havo en vwo) en een vrij deel. Over de drie onderdelen de volgende opmerkingen:

1. Het gemeenschappelijke deel

In de bovenbouw van mavo, havo, atheneum en gymnasium volgen de leerlingen alle vakken uit het gemeenschappelijke deel waaronder het vak godsdienst. Alleen op het atheneum moeten leerlingen nog kiezen tussen Frans of Duits. Leerlingen op het gymnasium volgen ten minste één van de vakken Grieks of Latijn.

2. Het profieldeel

Op de mavo kiezen de leerlingen één van de vier profielen: Techniek, Economie, Zorg en Welzijn of Landbouw. In klas 3 wordt door de keuze van de vakken een voorlopig profiel gekozen. In klas 4 is de keuze van het profiel definitief. In havo, atheneum en gymnasium kiest de leerling één van de vier profielen:
CM (Cultuur en Maatschappij),
EM (Economie en Maatschappij),
NG (Natuur en Gezondheid) of
NT (Natuur en Techniek).
De leerling volgt de vakken die in het profiel verplicht zijn en maakt een keuze uit de profielkeuzevakken.

3. Het vrije deel

Uit het vrije deel moeten mavo, havo-, atheneumen gymnasiumleerlingen minimaal één extra examenvak kiezen. De keuze kan gemaakt worden uit vakken van andere profielen of uit de extra vakken in de rubriek ‘vrije deel’. Informatie kan worden opgevraagd bij de decanen. In het vrije deel heeft de school voor alle leerlingen een aantal verplicht te volgen zaken neergezet. Ten eerste is er voor elke leerling een mentoruur ingeroosterd. In dat uur komen begeleidingszaken en -gesprekken aan de orde. Verder is tijd gereserveerd voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), de werkweek, de uitweek en de maatschappelijke stage