Zelftesten!

Vanaf maandag 7 juni gaat onze school weer volledig open en kan uw kind dus weer volgens het normale rooster op alle dagen van de week naar school.


Vanaf die datum hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar, maar wel tot alle medewerkers van de school.

Om de school veilig te kunnen openen en geopend te kunnen houden, is het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Door te testen kunnen we coronabesmettingen op school zo veel mogelijk voorkomen. Woensdag 2 juni heeft u hierover een uitgebreide e-mail van ons over ontvangen. Mocht deze informatie u niet hebben bereikt of wil tu het nog eens nalezen dan verwijzen we u graag naar onze website.

Terug naar overzicht