Voorwoord schoolbrief mei 2022

Het klikken van mijn toetsenbord tijdens het schrijven van dit stukje, is opvallend hoorbaar in het halflege schoolgebouw.


Buitenland excursies, stages, projecten, eendaagse excursies en het vandaag gestarte centraal schriftelijk examen zorgen hier voor een rust die de maand mei jaarlijks kenmerkt. Maar ook voor een stukje gezonde spanning, bij onze examenleerlingen en – misschien nog meer zelfs – hun ouders. Door het afronden van de examens laten de leerlingen zien dat ze het niveau van hun opleiding onder de knie hebben en klaar zijn voor een vervolgopleiding. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze leerlingen het goed gaan doen, ondanks een periode waarin het onderwijs er door corona anders uitzag dan we gewend waren. Er is door alle examenkandidaten, docenten en andere medewerkers hard gewerkt om het examen succesvol te laten zijn!

Onderwijs is echter meer dan alleen datgene wat tijdens de examens wordt getoetst. De diversiteit van voorbeelden die alleen al in deze nieuwsbrief staan, geeft aan hoeveel breder de ontwikkeling van onze leerlingen is dan alleen het toewerken naar het eindexamen. En dat geldt voor al onze leerlingen, ieder op hun eigen manier.

Ik wens iedereen nog veel succes, plezier en wijsheid toe deze weken.

Karin Wouters
Directeur onderwijs

 

 

Terug naar overzicht