Voorwoord schoolbrief juli

Einde of nieuw begin?


Als je de weken van de zomervakantie even wegdenkt, gaat het schooljaar dat we nu afsluiten naadloos over in het nieuwe. De voorbereiding daarvan is in volle gang.

Gelukkig denken we die vakantie niet weg, want een periode van ontspanning is broodnodig. We moeten ook ‘van ophouden weten’. Het cursief gedrukte woord is de letterlijke betekenis van het Bijbelse woord Sjabbat.

Bovendien hopen we anders te kunnen beginnen dan in september 2020. Met meer ontspanning en minder dreiging. Minder meningsverschillen en meer samenhang. Met veel opbouwend nieuws en weinig beklemmende maatregelen.

In deze schoolbrief, opgeteld bij alle tussentijdse berichten van afgelopen schooljaar nummer 33(!), leest u onder andere over de startweek van het nieuwe schooljaar, de voltooiing van het achterplein en de verbouwingen voor het gymnasium.

Graag wensen we iedereen een gezonde, helende en ontspannen zomerperiode toe.

Willem de Vos
Rector-bestuurder

Terug naar overzicht