Toestemming voor de privacy nog niet geregeld?

Via Magister inventariseren en registreren we de wettelijk verplichte toestemmingen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


We hebben geconstateerd dat een aantal ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen nog geen toestemming heeft ingevuld.

Bij leerlingen tot 16 jaar wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd toestemming te geven. Alle leerlingen van 16 jaar en ouder moeten dit zelf doen. Dit wordt door Magister bewaakt en uitgevraagd aan de verschillende belanghebbenden.

Heeft u geen toegang tot de Magisterportal stuur dan een e-mail naar mw. Renée van Nimwegen  r.vannimwegen@clv.nl

Als u nog vragen heeft inzake AVG, dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevens Bescherming mw. Ingrid Timmer i.timmer@clv.nl

Terug naar overzicht