Samenwerking op de Groene Velden

De oude gymzalen op het terrein van het CLV aan de Kerkewijk zijn gesloopt.


Er komt een sporthal voor terug aan de Groeneveldselaan, tegen de bestaande SKF-hal aan.
Het idee kwam van de sportdocenten van onze school zelf: waarom gaan we niet vooral sporten en bewegen waar dat de hele week door en in het weekend al gebeurt: bij de sportvelden? Dan kunnen school en vereniging samenwerken, elkaars ruimte gebruiken en veel voor elkaar betekenen. Bovendien zijn veel leerlingen al gewend aan de tocht naar de Groeneveldselaan. Zij sporten er altijd buiten en sinds eind 2019 ook binnen.

De plannen zijn in een vergevorderd stadium en het lijkt een unieke samenwerking te worden tussen korfbalvereniging SKF, het CLV, Sportservice Veenendaal, gemeente Veenendaal, sportschool UltimateFit en personal training door Fitbody.

Daarbij zoeken we naar zoveel mogelijk kansen om samen op te trekken in de toekomst.

Daar komt bij dat er grootse plannen op stapel staan voor het herontwikkelen van het stadspark, waar dit terrein deel vanuit maakt. Het zou mooi zijn als dit project daar een passende bijdrage aan levert, mede door qua ontwerp in verbinding te staan met de nu nog donkere en grauwe surfvijver.

Hier en daar voelen we dat het Veense enthousiasme om samen te werken, op de manier waarop 25 jaar geleden de SKF hal is gerealiseerd, weer oplaait.

We verkopen de huid niet voor de beer geschoten is, maar zijn samen goed op weg om ervoor te zorgen dat de velden en de hallen in de toekomst volop worden gebruikt. Pas dan krijgt de samenleving waar voor zijn geld.

Willem de Vos

Terug naar overzicht