Overgangsnormen aangepast

We hebben enorm veel bewondering voor hoe de leerlingen zich staande houden te midden van alle ingrijpende maatregelen voor het onderwijs van het afgelopen jaar, zoals de lockdown, online lessen, hybride lessen etc.


Voordat we wisten hoe dit jaar zou lopen zijn er bevorderingsnormen vastgesteld. Op basis van de kennis van nu hebben we besloten om de bevorderingsnormen aan te passen. De aangepaste bevorderingsnormen zijn tot stand gekomen binnen de verschillende docententeams. De MR (inclusief oudergeleding) heeft instemming gegeven op de bevorderingsnormen.

Via deze link komt u bij de aangepaste cijfers en normen.

 

Terug naar overzicht