Ouderraad maakt zorgen (over achterstanden) bespreekbaar

De invloed van corona op het onderwijs en het welzijn van onze kinderen is duidelijk merkbaar. De afgelopen tijd zijn er diverse berichten in de media over achterstanden van leerlingen, psychische problemen en de impact op de schoolresultaten.


Voor de Ouderraad van het CLV is dat uiteraard een punt van grote zorg. Gelukkig kunnen we daarover in de Medezeggenschapsraad en in onze regelmatige contacten met de directie de mening van ouders vertegenwoordigen.

Met veel inspanning van docenten, leerlingen en ouders wordt het onderwijs zo goed mogelijk voortgezet. Vrijwel alle lessen gaan door, fysiek of online, en de toetsen zijn ook steeds doorgegaan. Gelukkig is er ook aandacht voor de bijzondere omstandigheden en zijn er extra mogelijkheden geboden voor steunles, herkansingen en andere ondersteuning. Enkele punten die we hierover hebben ingebracht zijn:

Nu er duidelijkheid is over de examens, levert dat hopelijk  meer rust op. Als ouders hebben we wel zorgen over het effect van de opgelopen achterstanden. Dat hebben we ook aangegeven en daarin vinden we een luisterend oor bij de directie. Maar we horen ook graag uw mening, zodat we als Ouderraad een nog breder geluid kunnen laten horen. In het belang van onze kinderen. U kunt ons bereiken via ouderraad@clv.nl

We hopen dat voor alle leerlingen de mooie nieuwe school snel weer open kan.

Terug naar overzicht