Ontwikkelingen in het gymnasium

“Zef doen” Menig ouder zal deze uitspraak herkennen van zijn of haar kind als peuter. In het schooljaar 2017-2018 zijn we met de onderbouw van het gymnasium op het CLV een andere weg ingeslagen.


De volgende vraag komt daarbij regelmatig voorbij: Wat kunnen leerlingen zelf en waarbij hebben ze absoluut hulp, ondersteuning of uitleg van volwassenen nodig?

Inmiddels hebben we er ruim drie jaar ervaring opzitten en wordt het tijd om die opgedane ervaring aan te wenden in aanscherpingen van onze manier van werken. Sinds september 2020 is een stuurgroep aan de slag met het verder uitwerken van de in 2017-2018 ingeslagen weg. Onder leiding van deskundigen van buiten hebben we een aantal werkmomenten voor docenten gehad. Ook hebben we op verschillende manieren met leerlingen hierover gesproken.

Via dit berichtje in de schoolbrief willen we ouders informeren en ook uitnodigen om er samen met ons verder over na te denken.

De uitgangspunten voor de inrichting van de onderbouw zijn:

Om deze uitgangspunten waar te kunnen maken, zijn er aanpassingen in het rooster en het gebouw nodig. Op dit moment vindt daar nader overleg over plaats. Graag willen we hierover ook ouders informeren en ook bij hen input ophalen.

Bent u ouder van één of meer leerlingen in G1, G2, G3 of G4? Wij sturen u binnenkort een link om deel te nemen aan een online gesprek hierover op dinsdag 23 maart om 19.30 uur.

Terug naar overzicht