#Leerlingalert

Middelbare scholen in Veenendaal starten met #Leerlingalert tegen (drugs)criminaliteit.


In december starten de lessen #Leerlingalert om leerlingen weerbaar te maken tegen de verleiding van drugs en het grote geld dat verdiend wordt met de handel. Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is de eerste school die met het programma aan de slag gaat. De lessen worden gegeven aan leerlingen, hun ouders en docenten. Het doel is om dit schooljaar #Leerlingalert op alle middelbare scholen in Veenendaal te introduceren.

In de zomer van 2021 is geconstateerd dat er drugshandel plaatsvond in de omgeving van de Veenendaalse scholen. Om de leerlingen weerbaar te maken, heeft de gemeente met alle middelbare scholen de afspraak gemaakt om te investeren in de weerbaarheid van de leerlingen. Burgemeester Gert-Jan Kats: “We hebben gezien dat er een verschuiving plaatsvond van de handel in drugs in de horeca naar de omgeving van de scholen. Het is belangrijk dat de leerlingen, ouders en docenten leren dat hier een wereld achter schuil gaat die verleidelijk lijkt, maar het niet is. We zijn blij met de samenwerking met de scholen om hier met bewustwordingslessen mee aan de slag te gaan.”

Rector Willem de Vos: “Op het CLV deden we altijd al veel aan preventie van onze leerlingen. De lessen #Leerlingalert maken de zaken zowel voor leerlingen als voor ouders en docenten concreet, maar bieden ook perspectief.”

#Leerlingalert zet in op bewustwording en het versterken van het netwerk rondom jongeren.

Lokale zorg- en veiligheidspartners sluiten waar mogelijk aan bij de bewustwordingsles en voor ouders en medewerkers van de school wordt voorlichting gegeven via een webinar. Doel is te voorkomen dat jongeren de eerste stap in de criminaliteit zetten en dat het thema bespreekbaar wordt. De lessen zijn ontwikkeld door experts vanuit de veiligheid-, zorg- en onderwijssector.

Er wordt inzicht gegeven in de omvang van de georganiseerde misdaad, de verwevenheid met de legale bovenwereld en welke signalen wijzen op georganiseerde criminaliteit. Aan het einde van de les weten jongeren hoe er geronseld wordt en hoe zij daarop kunnen reageren. Petra van den Berg, programmaleider #Leerlingalert: “We zien dat jongeren veelal geronseld worden door jongeren. Het gaat op een slinkse manier en de gevolgen kunnen groot zijn. In Gelderland hebben we het programma op veel scholen al kunnen introduceren en ik zie uit naar de Veenendaalse samenwerking om jongeren, hun ouders en medewerkers van de school hiervan bewust te maken.”

 

 

Terug naar overzicht