U-Talent

U-Talent biedt havo- en vwoleerlingen  (1ste t/m 6de klas) unieke activiteiten bij de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. We organiseren activiteiten waarbij leerlingen zelf onderzoek doen en in aanraking komen met onderwerpen die ze op school niet snel tegenkomen. Daarnaast maken leerlingen alvast kennis met de universiteitscampus waardoor straks de overstap minder groot is.

Oorspronkelijke richtte U-Talent zich alleen op het bèta- en techniekonderwijs. Sinds schooljaar 2017/2018 heeft U-Talent haar scope verbreed: zo organiseert de faculteit Geesteswetenschappen masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij in samenwerking met de faculteiten Sociale Wetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Ook is U-Talent een Alfa-academie aan het opzetten voor leerlingen met interesse in taal.

In 5 en 6 vwo kunnen getalenteerde leerlingen met interesse in bèta deelnemen aan de U-talent Academie. Leerlingen volgen dan 2 jaar lang uitdagend Bèta-onderwijs op school en op de universiteit. Dit is een unieke kans om talenten voor de bètavakken verder te ontwikkelen en om alvast kennis te maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Voor getalenteerde 4/5 havo-leerlingen bestaat sinds 2016 een vergelijkbaar programma: U-Talent College.