Junior College

Het Junior College is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie en potentie het vwo goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan het voorgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen is deze overstap namelijk net te groot. Bijvoorbeeld omdat ze versneld de basisschool hebben doorlopen, nog onvoldoende beschikken over executieve vaardigheden of omdat ze hier sociaal-emotioneel nog niet aan toe zijn. Junior College biedt de leerling een tussenjaar waarin hij/zij wordt voorbereid op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs.

Voor aanmelding bij het Junior College heeft de leerling een vwo-verwijzing nodig van de basisschool en moet hij of zij voldoen aan de toelatingscriteria. Het hele verloop van de aanmelding kunt u vinden in de aanmeldingsprocedure.

Wilt u uw kind aanmelden, dan dient u de vragenlijst voor leerkrachten samen met de leerkracht van de basisschool in te vullen. De vragenlijst voor ouders vult u zelf in en vervolgens stuurt u alle formulieren per reguliere post naar: Christelijk Lyceum Veenendaal, t.a.v. Junior College, Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal.

Heeft u nog vragen over het Junior College of wilt u overleggen of het JC geschikt is voor uw kind? Neemt u dan gerust contact op met mevrouw K.Visser.